Our collections of testimonies and artifacts will be made accessible throughout the world via the internet, traveling exhibits and museum displays. The history of the Vietnamese refugees will be made available not only to current and future generations of Vietnamese refugees, but also to those who empathize with our struggles for freedom and treasure our heritage.

ĐỊNH HƯỚNG CỦA VIỆN BẢO TÀNG DI SẢN NGƯỜI VIỆT

Những bộ sưu tập của Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt gồm các chuyện kể, những tài liệu và hiện vật sẽ được phổ biến đến mọi người trên thế giới qua nhiều phương tiện như: trên mạng lưới toàn cầu, qua các cuộc triển lãm di động, và trưng bày thường trực tại viện bảo tàng.

Di sản của người Việt tị nạn không chỉ dành riêng cho các thế hệ người Việt trong hiện tại và tương lai, mà còn là chứng tích của một đất nước và dân tộc qua một giai đoạn lịch sử đen tối, và là động lực để các thế hệ người Việt biết đứng lên đòi quyền tự quyết cho sự tồn vong mai sau.