As a non-profit 501(c)(3)organization staffed by volunteers, we rely on the generosity of our sponsors in order to 
    continue our mission and vision. We truly appreciate your support in our endeavor. Please contact us if you would
    like additional information or have any inquiries, ideas, or contributions.


   BẢO TRỢ

 

    Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt là một tổ chức bất vụ lợi 501(c)(3), nên rất cần những bảo trợ tài chánh của quý vị
    để tiếp tục sứ mạng và định hướng mà chúng tôi đã đề xướng. Xin chân thành cảm tạ sự hỗ trợ và đóng góp của 
    quý vị trong công việc quan trọng này. Nếu quý vị muốn bảo trợ, có thắc mắc, muốn góp ý hay cần thêm chi tiết, xin
    vui lòng liên lạc với chúng tôi.